Hỗ trợ: xetienchuyen247@gmail.com  Điện thoại: 1900 0370

1000đ/phút - Phục vụ 24/7

Taxi Hà Nội về huyện Kiến Thụy, Hải Phòng xe 4 chỗ: 880.000vnđ (Xe kia morning, I10 hatchback...) Taxi Hà Nội về huyện Kiến Thụy, Hải Phòng xe 5 chỗ:…
Xem thêm
Taxi Hà Nội đi Cát Bà, Hải Phòng xe 4 chỗ: 960.000vnđ (Xe kia morning, I10 hatchback...) Taxi Hà Nội đi Cát Bà, Hải Phòng xe 5 chỗ: 1.080.000vnđ (Xe…
Xem thêm
Taxi Hà Nội về huyện Tứ Kỳ, Hải Dương xe 4 chỗ: 600.000vnđ (Xe kia morning, I10 hatchback...) Taxi Hà Nội về huyện Tứ Kỳ, Hải Dương xe 5 chỗ:…
Xem thêm
Taxi Hà Nội về huyện Thanh Miện, Hải Dương xe 4 chỗ: 480.000vnđ (Xe kia morning, I10 hatchback...) Taxi Hà Nội về huyện Thanh Miện, Hải Dương xe 5 chỗ:…
Xem thêm
Taxi Hà Nội về huyện Thanh Hà, Hải Dương xe 4 chỗ: 640.000vnđ (Xe kia morning, I10 hatchback...) Taxi Hà Nội về huyện Thanh Hà, Hải Dương xe 5 chỗ:…
Xem thêm
Taxi Hà Nội về huyện Ninh Giang, Hải Dương xe 4 chỗ: 680.000vnđ (Xe kia morning, I10 hatchback...) Taxi Hà Nội về huyện Ninh Giang, Hải Dương xe 5 chỗ:…
Xem thêm
Taxi Hà Nội về huyện Nam Sách, Hải Dương xe 4 chỗ: 550.000vnđ (Xe kia morning, I10 hatchback...) Taxi Hà Nội về huyện Nam Sách, Hải Dương xe 5 chỗ:…
Xem thêm
Taxi Hà Nội về huyện Kinh Môn, Hải Dương xe 4 chỗ: 720.000vnđ (Xe kia morning, I10 hatchback...) Taxi Hà Nội về huyện Kinh Môn, Hải Dương xe 5 chỗ:…
Xem thêm
Taxi Hà Nội về huyện Gia Lộc, Hải Dương xe 4 chỗ: 520.000vnđ (Xe kia morning, I10 hatchback...) Taxi Hà Nội về huyện Gia Lộc, Hải Dương xe 5 chỗ:…
Xem thêm
Đăng ký nhận tin tức khuyến mãi, thông tin chuyến đi mỗi ngày
Top